Vprašalnik za delavce o izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj raka
20/05/2020 Vpišite: Pregled projekta 2 strani

Vprašalnik za delavce o izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj raka

Keywords:Carcinogens, Work-related cancer

V tem opisu projekta je predstavljen nov, inovativen vprašalnik o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi. Zanesljivih in primerljivih podatkov na ravni EU o izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj raka na delovnem mestu je malo, zato je cilj novega vprašalnika zapolnitev te podatkovne vrzeli o eni od največjih z delom povezanih zdravstvenih težav v Evropi.

Vprašalnik se zgleduje po avstralski študiji o izpostavljenosti različnim dejavnikom na delovnem mestu in uporablja spletno aplikacijo za oceno poklicne izpostavljenosti, povezane z delavčevimi nalogami. Projekt bo najprej izveden v širšem reprezentativnem izboru šestih držav članic EU, prve ugotovitve pa se pričakujejo leta 2023.

Download in:DE | EN | ES | FI | FR | HU

Dodatne publikacije o tej temi