Z delom povezana kostno-mišična obolenja: dejstva in številke – zbirno poročilo desetih držav članic EU
12/03/2020 Vpišite: Poročila 80 strani

Z delom povezana kostno-mišična obolenja: dejstva in številke – zbirno poročilo desetih držav članic EU

Keywords:Campaign 2020-2022, Mišično-kostna obolenja

To zbirno poročilo je del veliko večjega projekta, Pregled dejstev in podatkov o kostno-mišičnih obolenjih: razširjenost, stroški in demografski dejavniki kostno-mišičnih obolenj v EU, ki naj bi zakonodajalcem na ravni EU in na nacionalni ravni pomagalo, da pridobijo natančnejšo sliko o razširjenosti in stroških kostno-mišičnih obolenj po vsej Evropi, tako da se zberejo obstoječi podatki iz številnih zanesljivih uradnih statističnih virov. Poročilo je dopolnilo k preglednemu poročilu, ki je bilo objavljeno z enakim naslovom in zajema EU kot celoto: Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: razširjenost, stroški in demografski dejavniki v EU – končno poročilo.

Agencija EU-OSHA, ki se zaveda, da so viri podatkov EU v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji omejeni, je sklenila, da bo ugotovitve na ravni EU dopolnila in obogatila z nacionalnimi podatki in analizami. Namen tega zbirnega poročila je združiti nekatere od teh podatkov in informacij, objavljenih v desetih nacionalnih poročilih na to temo (na Danskem, v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Avstriji, na Finskem in Švedskem).

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi