Ženske in staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – Raziskovalni pregled – Informativni list
05/10/2016 Vpišite: Informativni listi 2 strani

Ženske in staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – Raziskovalni pregled – Informativni list

Keywords:Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Campaign 2016-2017, Ženske ter varnost in zdravje pri delu

Ta informativni list, ki temelji na pregledu, zagotavlja ključne sklepne ugotovitve v zvezi z ženskami, varnostjo in zdravjem pri delu ter trajnostnim delom z vidika staranja delovne sile.

Osrednja tema so s starostjo povezane razlike med moškimi in ženskami – biološke in družbeno pogojene – ter načini za njihovo obvladovanje z vidika varnosti in zdravja pri delu. V njem se zagovarja vseživljenjski pristop k oblikovanju trajnostnega dela za moške in ženske. Poudarjen je tudi pomen upoštevanja starosti in spola v oceni tveganja za obravnavanje poklicne enakosti ter promocije koristi, ki jih prinaša raznolikost, v strategijah varnosti in zdravja pri delu.  

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi