Usposabljanje strokovnjakov za varnost in zdravje pri delu glede uporabe zakonodaje EU o kemikalijah v praksi
18/06/2018 Vpišite: Študije primerov 6 strani

Usposabljanje strokovnjakov za varnost in zdravje pri delu glede uporabe zakonodaje EU o kemikalijah v praksi

Keywords:Nevarne snovi, Kampanja 2018-2019

Študija primera romunskega projekta CONOSCEDE prikazuje, kako so strokovnjaki z Norveške sodelovali z romunskimi pristojnimi organi, da bi strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu omogočili boljše razumevanje in uporabo zakonodaje o kemikalijah, kot sta na primer uredbi REACH in CLP. Potrebe udeležencev so se ocenile in upoštevale pri razvoju programov usposabljanja. Pri projektu je bila uporabljena kombinacija e-učenja in poučevanja v učilnici, kar se je pri povečevanju znanja udeležencev ter razumevanju zakonodaje in njene uporabe izkazalo kot uspešno.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi