Vsem starostim naklonjenemu delu v Evropi naproti: vseživljenjski pristop agencij EU k delu in staranju
29/06/2017 Vpišite: Poročila 84 strani

Vsem starostim naklonjenemu delu v Evropi naproti: vseživljenjski pristop agencij EU k delu in staranju

Keywords:Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Campaign 2016-2017

To poročilo opozarja na različne izzive, povezane s staranjem delavcev, in proučuje inovativne rešitve. Pri njegovi pripravi so sodelovali agencija EU-OSHA, ki je prevzela vlogo koordinatorja, center Cedefop, inštitut EIGE in fundacija Eurofound. Vsaka posamezna agencija EU se osredotoča na različne vidike demografskih sprememb in njihovih posledic za zaposlovanje, delovne razmere ter zdravje in izobraževanje delavcev.

V njem so proučene delovne razmere, predstavljeni primeri politik za varnost in zdravje starajočih se delavcev, obrazloženi vidiki enakosti spolov in podane raziskave, kako lahko poklicno usposabljanje in vseživljenjsko učenje podpreta dejavno staranje na delovnem mestu.

 

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi