Tehnična ocena razširitve druge evropske študije podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)
11/04/2018 Vpišite: Poročila 100 strani

Tehnična ocena razširitve druge evropske študije podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers, Statistika

To poročilo predstavlja izsledke podrobne tehnične ocene druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2). Ocena je bila izvedena zlasti z namenom, da bi se proučil učinek razširitve obsega raziskave, da bi ta vključila tudi mikropodjetja in podjetja iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Ugotovljeno je bilo, da z vključitvijo teh podjetij kakovost podatkov ne bi bila nič manjša. To je pomemben korak v smeri razvoja zanesljivih dokazov, saj ta podjetja bistveno prispevajo k gospodarstvu. Poročilo vsebuje tudi nekatera priporočila za izboljšanje postopkov vzorčenja, ki bi lahko bila uresničena še pred izvedbo raziskave ESENER-3.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi