Povzetek – Preventivna politika in praksa: pristopi k odpravljanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj

Keywords:

Projektna skupina je v okviru projekta Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu z naslovom „Pregled raziskav, politike in praks preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj“ opravila obširno analizo politik za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, ki se izvajajo v različnih državah članicah. Njen cilj je bil bolje razumeti okoliščine, v katerih so strategije in ukrepi za obravnavanje te zelo pogoste z delom povezane zdravstvene težave najbolj učinkovite.

Poročilo opisuje 25 pobud na ravni politike in vključuje poglobljeno analizo šestih držav z različnimi strateškimi pristopi k preprečevanju kostno-mišičnih obolenj. Rezultati vključujejo ugotovljene vrzeli v podatkih in vrednotenju ter dejavnike uspeha, ki jih je razkrila analiza.

Prenesi in: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |