Povzetek – Prihodnost kmetijstva in gozdarstva: posledice za upravljanje varnosti in zdravja delavcev

Keywords:

Tveganja za varnost in zdravje pri delu v evropskem kmetijskem in gozdarskem sektorju ogrožajo njegovo dolgoročno sposobnost preživetja. V tej publikaciji so obravnavni izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu, s katerimi se sooča ta sektor.

Obravnavne so nove in nastajajoče priložnosti in tveganja - ki so na primer posledica pojava tehnologij pametnega kmetovanja in podnebnih sprememb - ter posledice za varnost in zdravje pri delu. V njej so preučena socialno-ekonomska vprašanja in težave, s katerimi se sooča sektor pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter prilagajanju družbenim pritiskom in razvoju na trgu dela.

V ugotovitvah je poudarjena potreba po obravnavi pogosto netipičnih praks zaposlovanja v sektorju in pomanjkanje preglednega in zanesljivega poročanja o nezgodah in slabem zdravstvenem stanju. Poleg tega je podanih več priporočil za obravnavanje opredeljenih vprašanj in zagotavljanje trajnosti sektorja.

Prenesi in: Me | bs | el | en | et | fr | ga | is | mk | ro | ru | sh | sq | sr | sv |