Razumevanje upravljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu, psihosocialnih tveganj in soodločanja delavcev na podlagi raziskave ESENER – Povzetek štirih poročil o sekundarni analizi
17/04/2012 Vpišite: Poročila 16 strani

Razumevanje upravljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu, psihosocialnih tveganj in soodločanja delavcev na podlagi raziskave ESENER – Povzetek štirih poročil o sekundarni analizi

Keywords:Nastajajoča tveganja, ESENER, Leadership, Ocena tveganja, Statistika

V podatkovni zbirki ESENER je bila na podlagi 36 000 intervjujev zbrana ogromna količina primerljivih podatkov o upravljanju varnosti in zdravja na delovnih mestih v Evropi. Ta zbirka skupaj z glavnimi ugotovitvami raziskave, ki so bile objavljene leta 2010, omogoča poglobljeno statistično analizo in odkrivanje primarnih vzrokov. Na podlagi podatkov iz zbirke ESENER so bili izvedeni že štirje projekti sekundarne analize, rezultati katerih so predstavljeni v tem povzetku. Ta štiri poročila obravnavajo: upravljanje varnosti in zdravja pri delu, zastopanje delavcev ter posvetovanje o varnosti in zdravju pri delu, dejavniki, ki se povezujejo z učinkovitim upravljanjem psihosocialnih tveganj, upravljanje psihosocialnih tveganj – spodbude, ovire, potrebe in sprejeti ukrepi.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Dodatne publikacije o tej temi