Povzetek – Biološki dejavniki in preprečevanje z delom povezanih bolezni: pregled
27/07/2020 Vpišite: Poročila 27 strani

Povzetek – Biološki dejavniki in preprečevanje z delom povezanih bolezni: pregled

Keywords:Nevarne snovi, Biological agents, Poklicne bolezni

To poročilo je končni rezultat velikega projekta, ki je bil namenjen obravnavi izpostavljenosti biološkim dejavnikom na delovnem mestu in povezanih učinkov na zdravje. Študija je vključevala pregled znanstvene literature, razgovore s strokovnjaki, srečanja tematskih skupin in delavnico zainteresiranih strani. V poročilu je predstavljen povzetek rezultatov projekta kot celote v skladu s pomembnimi temami, opredeljenimi pri pregledu, kot so sektorji z razlogi za zaskrbljenost, ranljive skupine, nastajajoča tveganja in sistemi spremljanja, ki delujejo v evropskih državah.

Trenutno ni sistematičnega pristopa k preprečevanju izpostavljenosti biološkim dejavnikom na delovnem mestu in priznavanju s tem povezanih zdravstvenih težav. Z analizo obstoječega znanja o teh dejavnikih tveganja, opredelitvijo vrzeli v podatkih in predlaganjem prihodnjih možnosti politike, je namen poročila povečati ozaveščenost o tem vprašanju in zagotoviti zanesljive informacije, ki bi lahko podprle prizadevanja za vzpostavitev učinkovitih preventivnih ukrepov.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi