Povzetek – Pristopi opozarjanja in sledenja za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU
10/12/2018 Vpišite: Poročila 15 strani

Povzetek – Pristopi opozarjanja in sledenja za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU

Keywords:Poklicne bolezni, Alert and sentinel systems

V tem poročilu so predstavljene ugotovitve velikega projekta o pristopih opozarjanja in sledenja za ugotavljanje nastajajočih tveganj za zdravje pri delu in novih boleznih, povezanih z delom.

Raziskovani so bili obstoječi pristopi, ki se izvajajo v Evropski uniji (in v nekaterih primerih tudi drugje) in po analizi 12 sistemov opozarjanja in sledenja ter posvetovanju s strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi se priporoča vzpostavitev in izboljšanje takšnih nadzornih sistemov.

Ta raziskava bo omogočila boljše razumevanje učinkovitih pristopov opozarjanja in sledenja ter načinov, na katere lahko ti prispevajo k oblikovanju politik in preprečevanju novih bolezni, povezanih z delom, na podlagi dokazov.

Prenesi in:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL

Dodatne publikacije o tej temi