Slovenija: Nadzor izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem pri proizvodnji gospodinjskih aparatov
02/11/2019 Vpišite: Študije primerov 3 strani

Slovenija: Nadzor izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem pri proizvodnji gospodinjskih aparatov

Keywords:Kampanja 2018-2019, Nevarne snovi
Priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019
Pohvaljena organizacija 

Slovensko proizvodno podjetje Gorenje d.d. uporablja sistematičen, na sodelovanju temelječ pristop k ugotavljanju in odpravljanju tveganj, ki jih povzročajo nevarne snovi, pri katerem sodelujejo vodstvo, delavci in njihovi predstavniki ter večdisciplinarna ekipa strokovnjakov.

Podjetje je s spremembami opreme in postopkov ter izboljšanim upravljanjem in nadzorovanjem kemikalij zmanjšalo število uporabljenih kemikalij, število izpostavljenih delavcev ter ravni izpostavljenosti. Daleč presega zakonske zahteve, stalno si prizadeva izboljševati varnost in zdravje delavcev, svoje znanje pa izmenjuje z drugimi podjetji po celotni Sloveniji.

Download in:EN | SL

Dodatne publikacije o tej temi