Pregled uspešnih pobud za primerjalne analize varnosti in zdravja pri delu
07/07/2015 Vpišite: Poročila 4 strani

Pregled uspešnih pobud za primerjalne analize varnosti in zdravja pri delu

Keywords:Preprečevanje nesreč, , Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky, Leadership, Soodločanje delavcev

V okviru Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je bila primerjalna analiza opredeljena kot „načrtovan postopek, s katerim neka organizacija primerja svoje postopke v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter uspešnost z drugimi organizacijami, da bi izvedela, kako zmanjšati število nezgod in bolezni, izboljšati skladnost z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu in/ali zmanjšati stroške skladnosti“. Na podlagi te opredelitve je bil glavni cilj tega projekta preučiti sheme primerjalne analize varnosti in zdravja pri delu, vzpostavljene na panožni ravni, ravni držav članic ali evropski ravni. Cilj raziskave je bil tudi oceniti koristi, ki jih lahko zagotavljajo take sheme, in tudi njihove omejitve ter opredeliti ključne dejavnike in glavne ovire za njihovo uspešnost.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL

Dodatne publikacije o tej temi