Vrnitev na delovno mesto po odsotnosti z dela zaradi kostno-mišičnih obolenj z vidika psihosocialnih tveganj pri delu

Keywords:

Kostno-mišična obolenja so ena od zdravstvenih težav, o katerih delavci najpogosteje poročajo, saj so razlog za precejšen delež odsotnosti z dela zaradi bolezni.

V tem članku je obravnavan učinek psihosocialnih tveganj za delavce s kostno-mišičnimi obolenji na njihovo vrnitev na delovno mesto. Ugotovljeno je, da so bistveni dejavniki za uspešno vrnitev delavcev na delo izvedba celostne ocene fizičnih in psihosocialnih tveganj, skrbno načrtovan program vrnitve na delo, pri katerem so v
proces vključeni tudi delavci, ter pozitivno in spodbudno delovno okolje.

V članku so predstavljena načela dobre prakse za uspešno vrnitev na delovno mesto, ki so ponazorjena z dejanskimi primeri dobre prakse.

Prenesi in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |

Dodatne publikacije o tej temi