Povzetek: Rehabilitacija in vrnitev na delo ‒ raziskovalni pregled
11/07/2016 Vpišite: Poročila 9 strani

Povzetek: Rehabilitacija in vrnitev na delo ‒ raziskovalni pregled

Keywords:Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Campaign 2016-2017, Rehabilitacija

Evropska delovna sila se stara. Starejši delavci so še bolj izpostavljeni tveganju zgodnje invalidske upokojitve in dolgotrajnih bolniških odsotnosti, to pa povzroča visoke stroške. Povzetek temelji na pregledu, ki vsebuje najnovejši izvleček ugotovitev v zvezi s sistemi, programi in posredovanji na področju poklicne rehabilitacije in vrnitve na delo ter njihovimi različnimi sestavnimi deli. Analizirani so novi dokazi glede učinkovitosti posredovanj in preučeni dejavniki, ki so temelj uspešne in trajnostne rehabilitacije in ponovnega vključevanja na delo.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi