Psihosocialni dejavniki pri preprečevanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj

Keywords:

Z delom povezana kostno-mišična obolenja so običajno povezana s fizičnimi dejavniki tveganja, kot so težka bremena ali ponavljajoči se gibi, vendar imajo lahko pomembno vlogo pri tem psihosocialni dejavniki. Ti prispevajo k tveganju razvoja ali poslabšanja kostno-mišičnih obolenj in lahko tudi ovirajo vrnitev na delo.

V tem informativnem listu so opredeljeni psihosocialni dejavniki, povezani s kostno-mišičnimi obolenji, kot sta pretirana delovna obremenitev in slaba socialna podpora, pojasnjen pa je tudi učinek, ki ga imajo ti stresorji na našo fiziologijo. V njem je prikazano, da je njihove učinke mogoče omejiti s celostnim, sodelovalnim pristopom k oceni tveganj na delovnem mestu, pri čemer so skupaj obravnavani fizični in psihosocialni dejavniki.

Prenesiin: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |