Zaščita delavcev v  gospodarstvu na spletnih  platformah:  pregled regulativnega razvoja in  razvoja politik v EU
07/11/2017 Vpišite: Poročila 92 strani

Zaščita delavcev v gospodarstvu na spletnih platformah: pregled regulativnega razvoja in razvoja politik v EU

Keywords:Policy Makers, Nastajajoča tveganja, ICT/digitalisation

Rast digitalnega gospodarstva prinaša izzive za varnost in zdravje pri delu. Za delo prek spletnih platform (delo, ki se opravlja prek spletnih platform, na njih oziroma jih te omogočajo) so značilne najrazličnejše oblike delovne ureditve, kot so priložnostno delo, odvisna samozaposlitev, plačilo na akord, delo od doma in množično delo.

V tem poročilu so opisana tveganja za varnost in zdravje pri delu, ki so posledica dela prek spletnih platform; predstavljeni so tudi izzivi, ki jih digitalno gospodarstvo prinaša za trenutne regulativne pristope k varnosti in zdravju pri delu, ter ponazorjeni primeri obstoječih ali načrtovanih politik in regulativnih prizadevanj za obravnavanje teh tveganj in izzivov.

Prenesi in:EN

Dodatne publikacije o tej temi