Predstavitev – Pomen varnosti in zdravja pri delu ter družbeni stroški poškodb pri delu in poklicnih bolezni
24/08/2020 Vpišite: Predstavitve 27 strani

Predstavitev – Pomen varnosti in zdravja pri delu ter družbeni stroški poškodb pri delu in poklicnih bolezni

Keywords:Dobrá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prínosom pre podniky

Ta predstavitev povzema rezultate drugega dela projekta agencije EU-OSHA za oceno stroškov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in z delom povezanih smrti na evropski ravni. Za oceno stroškov se uporabljata dva pristopa:

  • pristop od spodaj navzgor, ki temelji na posameznih komponentah stroškov – neposrednih, posrednih in neopredmetenih stroških,
  • pristop od zgoraj navzdol, ki temelji na mednarodnih podatkih gospodarskega bremena poškodb in bolezni.

Ocene stroškov se osredotočajo na pet držav: Finsko, Nemčijo, Nizozemsko, Italijo in Poljsko, za katere je na voljo dovolj podatkov in ki predstavljajo raznolikost Evrope v geografskem, industrijskem in družbenem smislu. Rezultati iz obeh pristopov se primerjajo, upoštevajo se močne in šibke točke ter raziščejo posledice za oblikovalce politik.

Prenesi in:DA | DE | EL | EN | FI | FR | LT | MT | PL | RO | SV

Dodatne publikacije o tej temi