Kostno-mišična obolenja: ugotavljanje in preprečevanje tveganj za ženske, migrante in delavce iz skupin LGBTI

Keywords:

Delovna sila na evropskem trgu dela je zelo raznolika, njen velik delež so posebne skupine delavcev, kot so ženske, migranti in delavci iz skupin LGBTI.

V tem informativnem listu je poudarjeno, da so te skupine določenim tveganjem izpostavljene bolj kot drugi delavci. Ta tveganja, vključno z nadlegovanjem, negotovostjo zaposlitve in nizko plačo, so povezana z večjo verjetnostjo za razvoj kostno-mišičnih obolenj.

Upoštevanje spolov in raznolikosti v oceni tveganj je ključno za zdravo in produktivno delovno okolje. Informativni list vsebuje primere pobud in praks podjetij, namenjenih preprečevanju tveganj, povezanih s kostno-mišičnimi obolenji, v teh skupinah delavcev.

Prenesi in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |