Kostno-mišična obolenja v zdravstvenem sektorju
21/06/2020 Vpišite: Dokumenti za razpravo 23 strani

Kostno-mišična obolenja v zdravstvenem sektorju

Keywords:Campaign 2020-2022

Vse večje breme oskrbe, težave pri zaposlovanju in staranje delovne sile pomenijo, da lahko kostno-mišična obolenja postanejo vse težji izziv za varnost in zdravje pri delu v zdravstvenem sektorju.

Ta dokument za razpravo vsebuje pregled literature o kostno-mišičnih obolenjih na delovnih mestih v zdravstvu. Vsebuje pregled kostno-mišičnih obolenj in njihovo razširjenost v zdravstvenem sektorju, pregled dejavnikov tveganja ter razpravo o učinkovitih ukrepih za preprečevanje, zmanjševanje in upravljanje kostno-mišičnih obolenj v tem sektorju.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi