Obvladovanje tveganj, ki jih predstavljajo nevarne kemikalije v farmacevtskem podjetju
18/06/2018 Vpišite: Študije primerov 5 strani

Obvladovanje tveganj, ki jih predstavljajo nevarne kemikalije v farmacevtskem podjetju

Keywords:Nevarne snovi, Kampanja 2018-2019

Latvijsko farmacevtsko podjetje, na katero se ta študija primera osredotoča, je ugotovilo, da je vključevanje delavcev v opredeljevanje varnostnih in zdravstvenih težav pri delu – in tudi vse stopnje intervencije za izboljšanje varnosti in zdravja – ključno za izvajanje učinkovitih preventivnih ukrepov. Podjetje je pri delavcih, zlasti nosečih delavkah in tistih, ki dojijo, izvedlo ukrepe za znatno zmanjšanje ali odpravo izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem ter snovem, strupenim za razmnoževanje, in drugim nevarnim kemikalijam.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi