Obvladovanje uporabe poživil na delovnem mestu: z vidika varnosti in zdravja pri delu
07/06/2018 Vpišite: Dokumenti za razpravo 14 strani

Obvladovanje uporabe poživil na delovnem mestu: z vidika varnosti in zdravja pri delu

Keywords:Preprečevanje nesreč, Emerging risks, Stres in psihosocialna tveganja

Ta članek povzema najnovejša dogajanja v zvezi s tveganji za varnost in zdravje pri delu, ki izvirajo iz uporabe poživil na delovnem mestu.

Skuša razumeti širši okvir uporabe poživil med delavci, npr. s proučevanjem socialno-ekonomskih okoliščin, ki spodbujajo uporabo poživil, in spremljanjem poročanja o tem pojavu v medijih.

Izsledki tega proučevanja naj bi spodbudili razpravo, obravnavajo pa tudi posledice za vodstvo podjetij in oblikovalce politik.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi