Obvladovanje psihosocialnih tveganj na evropskih delovnih mestih: podatki iz druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)
22/06/2018 Vpišite: Poročila 63 strani

Obvladovanje psihosocialnih tveganj na evropskih delovnih mestih: podatki iz druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Keywords:ESENER

To poročilo proučuje ovire in gonila za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu ter vplive različnih nacionalnih in organizacijskih okvirov. Izpostavljenost delavcev psihosocialnim tveganjem se povečuje. Vendar se stopnja tveganja in učinkovitost upravljanja med sektorji in državami razlikujeta.

Na podlagi ugotovitev kvantitativne analize podatkov raziskave ESENER‑2 v povezavi z drugimi podatki za posamezne države se zdi, da je nacionalni okvir (kultura, gospodarstvo ter pobude socialnih partnerjev za varnost in zdravje pri delu) povezan s stopnjo obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Iz poročila je tudi razvidno, da so zavezanost in odgovornost vodstva ter sodelovanje delavcev najverjetneje najučinkovitejši organizacijski dejavniki za obvladovanje psihosocialnih tveganj ne glede na nacionalni okvir. V poročilu so obravnavane tudi praktične posledice teh ugotovitev.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi