Upravljanje varnosti in zdravja pri delu na evropskih delovnih mestih – podatki iz druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)
15/02/2018 Vpišite: Poročila 68 strani

Upravljanje varnosti in zdravja pri delu na evropskih delovnih mestih – podatki iz druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

V poročilu je opisano, kako lahko zavezanost vodstva in zastopanost delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu bistveno poveča verjetnost, da bo podjetje izvajalo dobro prakso.

Prav tako je poudarjena potreba po pomoči mikro in malim podjetjem pri varnosti in zdravju pri delu v skladu s strateškim okvirom EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 in evropskim stebrom socialnih pravic.

Kot področje, ki ga je treba obravnavati, zlasti med mikro in malimi podjetji ter v določenih sektorjih, je bila opredeljena tudi težnja organizacij, da se osredotočajo bolj na tradicionalne „varnostne“ vidike varnosti in zdravja pri delu kot na zdravstvena in psihosocialna tveganja.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi