Zagotavljanje kemijske varnosti je sestavni del pristopa 5S v proizvodnji
18/06/2018 Vpišite: Študije primerov 7 strani

Zagotavljanje kemijske varnosti je sestavni del pristopa 5S v proizvodnji

Keywords:Nevarne snovi, Kampanja 2018-2019

Podjetje, ki v Estoniji izdeluje pločevino, je sprejelo ukrepe za zaščito delavcev pred nevarnimi kemikalijami v svojem proizvodnem obratu, in sicer z vključitvijo varnosti v strategijo, katere cilj je povečanje učinkovitosti proizvodnih procesov. Pristop, ki ga je uporabilo podjetje, temelji na pristopu „5S“, katerega koncepti se nanašajo na učinkovito in uspešno organizacijo delovnih mest ter standardizacijo postopkov na delovnem mestu.

Z dejavnim vključevanjem zaposlenih na vseh ravneh je podjetje uspešno uvedlo učinkovitejše in varnejše metode dela ter sisteme za skladiščenje, uporabo in dokumentiranje kemikalij. Posebna pozornost je bila namenjena mnogim rusko govorečim delavcem migrantom, ki so zaposleni v tovarni, vsa nova navodila in smernice pa so na voljo tako v estonščini kot ruščini.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi