Ključne težnje in gonila sprememb na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter lokacije dela
04/05/2017 Vpišite: Poročila 154 strani

Ključne težnje in gonila sprememb na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter lokacije dela

Keywords:Nastajajoča tveganja, ICT/digitalisation, Stres in psihosocialna tveganja

To poročilo predstavlja izsledke delovnega sklopa 1 projekta agencije EU-OSHA z naslovom „Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025“ (Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami ter lokacijo dela do leta 2025).

Težnje in ključna gonila sprememb so se ugotavljali v tristopenjskem postopku: na začetku je bil opravljen pregled razmer, čemur je sledilo posvetovanje s strokovnjaki v razgovorih po telefonu in s pomočjo ankete po metodi Delfi, na tretji stopnji pa je bila organizirana manjša delavnica. V poročilu so navedene in opisane te pomembne težnje in gonila po kategorijah STEEP (družbeni, tehnološki, ekonomski, okoljski in politični vidiki).

Od demografskih sprememb do tehnoloških inovacij, vsi ti dejavniki bodo odločali o tem, s kakšni izzivi, povezanimi z digitalizacijo dela, se bo Evropa spopadala v letu 2025 na področju varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in:EN

Dodatne publikacije o tej temi