Mreža interaktivnih orodij za ocenjevanje tveganj (IRAT) na Irskem: BeSMART
24/09/2018 Vpišite: Študije primerov 5 strani

Mreža interaktivnih orodij za ocenjevanje tveganj (IRAT) na Irskem: BeSMART

Keywords:OiRA

Vsi delodajalci morajo opraviti oceno tveganja vseh dejavnosti in „na razumno predvidljiv način“ opredeliti vse nevarnosti, ki lahko povzročijo nezgode ali bolezni. BeSMART je interaktivno spletno orodje, ki MSP omogoča izpolnjevanje teh pravnih zahtev s pripravo in evidentiranjem ocen tveganja za varnost in zdravje pri delu.

Ta študija primera opisuje širitev uporabe orodja BeSMART: od njegovega razvoja v letu 2010 do danes je doseglo več kot četrtino vseh irskih MSP in ima približno 43 000 registriranih uporabnikov. Študija obravnava tudi izzive za prihodnost tega orodja in drugih spletnih interaktivnih orodij za oceno tveganja ter njihove dejavnike uspeha.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi