Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v oceno tveganj za kibernetsko varnost

Keywords:
Pri obravnavi učinka kibernetskega napada se ne posveča dovolj pozornosti vidikom telesnega in duševnega zdravja delavcev, kot so poškodbe in psihosocialne težave. To je zato, ker se kibernetski napad obravnava kot zunanja grožnja, zdravje in varnost pa se obravnavata interno. Za obvladovanje kibernetskih napadov morajo organizacije v oceno tveganja za kibernetsko varnost vključiti varnost in zdravje pri delu.
V tem dokumentu za razpravo so obravnavana tveganja za varnost in zdravje pri delu, povezana s kibernetskimi grožnjami, predstavljen je tudi celostni pristop h kibernetski varnosti. Ozaveščanje vseh deležnikov, od strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu do vodij informacijske varnosti, je na primer ključnega pomena za boj proti kibernetski kriminaliteti.
Prenesi in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |

Dodatne publikacije o tej temi