Zelena delovna mesta, nova tveganja? Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu v elektroenergetskem sektorju
16/07/2014 Vpišite: Poročila 36 strani

Zelena delovna mesta, nova tveganja? Nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu v elektroenergetskem sektorju

Keywords:Nastajajoča tveganja, Zelena delovna mesta

V tem poročilu je opisana delavnica, utemeljena na projektu predvidevanj agencije EU-OSHA, ki je potekala 20. marca 2014 v Bruslju, namenjena pa je bila evropskemu odboru za sektorski socialni dialog na področju električne energije. Cilji so bili: 1. razpravljati s člani evropskega odbora za sektorski socialni dialog na področju električne energije o novih in nastajajočih tveganjih v elektroenergetskem sektorju na podlagi projekta predvidevanj agencije EU-OSHA; 2. spodbuditi zanimanje za ugotovitve projekta, pomembne za njihov sektor, ter 3. prikazati mogoče načine uporabe scenarijev za predvidena nova in nastajajoča tveganja ter proučiti možnosti politike za njihovo obravnavanje.

Download in:EN | SK

Dodatne publikacije o tej temi