Četrta industrijska revolucija in socialne inovacije na delovnem mestu
27/08/2019 Vpišite: Dokumenti za razpravo 9 strani

Četrta industrijska revolucija in socialne inovacije na delovnem mestu

Keywords:ICT/digitalisation, Nastajajoča tveganja, Družbena odgovornost podjetij

Kadar govorimo o prihodnosti dela, se razprava večinoma vrti okoli tehničnega razvoja. V tem sestavku za razpravo se osredotočamo na socialne inovacije v kontekstu digitalizacije, njihov vpliv na prihodnje poklice, delavce in delovna mesta v prihodnosti ter izzive, ki jih prinašajo na področju zakonodaje in upravljanja varnosti in zdravja pri delu.

V njem je opisana nova inovativna družba in novi poslovni modeli, v okviru katerih se večji del dela opravlja prek spleta in v nepisarniškem okolju, delavci pa so pogosto samozaposleni. V sestavku so obravnavane tematike, kot so potreba po prožnosti in prilagodljivosti posameznikov, nastajajoči novi razredi delavcev ter posebni izzivi, s katerimi se srečujejo novinci in starejši delavci, hkrati pa tudi potreba po tem, da se organizacije za varnost in zdravje pri delu preusmerijo v zagotavljanje individualne podpore delavcem.

Prenesi in:BG | DA | DE | EL | EN | ET | FR | HU | IS | IT | MT

Dodatne publikacije o tej temi