Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu, povezanih z digitalizacijo do leta 2025
29/11/2018 Vpišite: Poročila 159 strani

Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu, povezanih z digitalizacijo do leta 2025

Keywords:ICT/digitalisation, Nastajajoča tveganja, Policy Makers

V tem poročilu so predstavljeni končni izidi velikega projekta o predvidevanju razvoja digitalnih tehnologij in posledične spremembe glede tega, kje, kdaj in kako bo delo opravljeno.

Potencialni vpliv teh sprememb na varnost in zdravje pri delu do leta 2025 je bil obravnavan z razvojem štirih scenarijev.

Vsak scenarij predstavlja različne izzive in priložnosti za varnost in zdravje pri delu. Raziskave bodo pomagale bralcem bolje razumeti, kako bi lahko digitalizacija vplivala na varnost in zdravje delavcev v Evropski uniji, ter razviti strategije, ki so bolj odporne na te spremembe na področju dela in varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in:EN

Dodatne publikacije o tej temi