Prvi izsledki druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)
09/02/2015 Vpišite: Poročila 8 strani

Prvi izsledki druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2)

Keywords:ESENER

V drugi vseevropski raziskavi podjetij (ESENER-2), ki jo je opravila agencija EU-OSHA, so bili zbrani odgovori skoraj 50 000 podjetij na vprašanja o upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter tveganjih na delovnem mestu, s posebnim poudarkom na psihosocialnih tveganjih, vključevanju delavcev ter gonilih in preprekah za ukrepanje. Cilj raziskave je zagotoviti nacionalno primerljive podatke, ki bi pripomogli pri oblikovanju politik in omogočili učinkovitejše obvladovanje tveganj na delovnem mestu. V tej predhodni analizi je predstavljen izbor izsledkov raziskave.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi