Izid 40 - Povzročitelji kožne preobčutljivosti
18/06/2003 Vpišite: Informativni bilteni 2 strani

Izid 40 - Povzročitelji kožne preobčutljivosti

Keywords:Kampanja 2018-2019, Nevarne snovi, Nanomateriali

Ocenjuje se, da poklicnih ko`nih bolezni stanejo Evropsko unijo letno 600 milijonov evrov, saj je zaradi teh bolezni vsako leto izgubljenih okrog 3 milijone delovnih dni. Prisotne so v praktièno vseh dejavnostih in mnoge delavce prisilijo, da zamenjajo slu`bo. Za Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2003 pripravlja Agencija celo serijo biltenov o varnosti in zdravju pri ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu. Ta bilten vsebuje informacije o povzroèiteljih kožne preobčutljivosti ter preventivne ukrepe pri izpostavljenosti kože.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi