Factsheet 70 - Mladi delavci – dejstva in številke. Izpostavljenost tveganjem in vplivi na zdravje
20/06/2007 Vpišite: Informativni bilteni 2 strani

Factsheet 70 - Mladi delavci – dejstva in številke. Izpostavljenost tveganjem in vplivi na zdravje

Keywords:Preprečevanje nesreč, Nevarne snovi, Emerging risks, HORECA, Mišično-kostna obolenja, Hrup pri delu, Varnost in zdravje pri delu ter mladi, Stres in psihosocialna tveganja, Statistika, Ženske ter varnost in zdravje pri delu

Informativni bilten povzema poročilo opazovalnice tveganj o mladih delavcih. Namen publikacije je zagotoviti pregled tveganj, ki so jim pri delu izpostavljeni mladi delavci, ter kratkoročnih in dolgoročnih posledic take izpostavljenosti. Pri tem analizira statistične podatke in študije ter se opira na izbrane študije primerov preprečevanja. Za mnoge panoge in poklice, v katerih so zaposleni mladi, so značilni velika tveganja za nastajanje nezgod in izpostavljenost mnogim nevarnostim na delovnem mestu. Treba je sprejeti posebne ciljno usmerjene ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja ter pri vsakodnevni praksi na delovnem mestu. Ta informativni bilten zagotavlja nekaj priporočil.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi