Informativni bilten 100 – Evropske politike in primeri dobre prakse v zvezi z legionelo in legionarsko boleznijo
28/09/2011 Vpišite: Informativni bilteni 2 strani

Informativni bilten 100 – Evropske politike in primeri dobre prakse v zvezi z legionelo in legionarsko boleznijo

Keywords:Kampanja 2018-2019, Nevarne snovi, Vzdrževalna dela

Legionarska bolezen se po navadi obravnava kot vprašanje javnega zdravja in ne kot problem zdravja pri delu, čeprav zanjo pogosto obolevajo delavci na delovnih mestih z visokim tveganjem za izbruh bolezni (kamor spadajo obrati s stroji na paro, ambulante za zobno kirurgijo, pomorske oljne in plinske ploščadi, avtopralnice, zdravstvene ustanove, zdravilišča in hoteli). Informativni bilten predstavlja povzetek vidikov izpostavljenosti legioneli, ki so značilni za delovno okolje. Temelji na pregledu evropskih politik, ki obravnavajo legionelo in legionarsko bolezen, ter študijah primerov o nadzorovanju tveganj, povezanih z legionelo.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi