Povzetek – Varnost in zdravje v mikro in malih podjetjih v EU: končno poročilo o triletnem projektu SESAME
19/06/2018 Vpišite: Poročila 10 strani

Povzetek – Varnost in zdravje v mikro in malih podjetjih v EU: končno poročilo o triletnem projektu SESAME

Keywords:Microenterprises

V poročilu so opisane ugotovitve končne analize triletnega projekta SESAME, s katerim so raziskovali razmere na področju varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih v Evropi. Glavni namen analize je bil ugotoviti, „kaj deluje, za koga in v kakšnih okoliščinah“.

V skladu z enim glavnih priporočil, oblikovanih na podlagi te študije, je treba v vseh državah članicah EU okrepiti in utrditi državne sisteme za zakonsko ureditev in inšpekcijske preglede. V analizi je tudi poudarjen pomen vključevanja sindikatov in organizacij delodajalcev v oblikovanje politik, ki lahko dosežejo mikro in mala podjetja, boljšega vključevanja varnosti in zdravja pri delu v sektorske izobraževalne sisteme ter nudenja trajnostnih, prenosljivih in za uporabo enostavnih rešitev za mikro in mala podjetja.

Prenosi
download

Dodatne publikacije o tej temi