Povzetek: Varnost in zdravje pri delu: skupna analiza treh glavnih raziskav
25/05/2017 Vpišite: Poročila 12 strani

Povzetek: Varnost in zdravje pri delu: skupna analiza treh glavnih raziskav

Keywords:ESENER

To poročilo predstavlja ključne izsledke skupne analize druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2) agencije EU-OSHA, Eurostatovega priložnostnega modula raziskave o delovni sili za leto 2013 o nezgodah na delovnem mestu in drugih z delom povezanih težavah in šeste evropske raziskave o delovnih razmerah fundacije Eurofound.

Namen je bil pridobiti podroben in obširen pregled stanja na področju varnosti in zdravja v Evropi z vidika vodstva o upravljanju tveganj in osveščanju o tveganjih po eni strani ter z vidika delavcev o izpostavljenosti tveganjem in ugotovitvah glede varnosti in zdravja pri delu po drugi.

Download in:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV

Dodatne publikacije o tej temi