Naknadna ocena druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih
01/03/2018 Vpišite: Poročila 136 strani

Naknadna ocena druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih

Keywords:ESENER

To poročilo predstavlja izsledke naknadne ocene druge evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2). Poročilo izpolnjuje obveznost glede ocene največjih projektov agencije EU-OSHA, namen katere je prikazati ustrezno uporabo sredstev.

V oceni so na podlagi devetih ocenjevalnih meril med drugim pregledani zasnova, izvajanje in prepoznavnost raziskave.

Uporabljene metode so kombinacija teoretičnih raziskav in intervjujev/ciljnih skupin z deležniki, osebjem agencije EU-OSHA in raziskovalci. Ocena vsebuje tudi priporočila za zasnovo in izvajanje raziskave ESENER-3 ter komunikacijsko strategijo zanjo.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi