ErgoKita: primer ukrepanja na področju ergonomije v vzgojno-izobraževalnem sektorju
18/03/2020 Vpišite: Študije primerov 14 strani

ErgoKita: primer ukrepanja na področju ergonomije v vzgojno-izobraževalnem sektorju

Keywords:Campaign 2020-2022, Soodločanje delavcev, Mišično-kostna obolenja

Ta dokument za razpravo obravnava projekt ErgoKita, s katerim so preučili dejavnike tveganja za kostno-mišična obolenja pri vzgojiteljih in vzgojiteljicah v vrtcih in učinke posameznih ukrepov. Projekt se je začel z merjenjem fiziološkega dela, ki je zajemalo prisilne drže, kot sta sedenje in dvigovanje, in preverjanjem razpoložljivosti ergonomske opreme.

Pohištvo, namenjeno odraslim, in ne le otrokom, je pozitivno vplivalo na zdravje delavcev. S sodelovanjem delavcev pri sprejemanju odločitev so spodbudili nakup ustrezne opreme, povečali ozaveščenost in spremenili vedenje na delovnem mestu in drugod. Participativni ergonomski pristop je bil uspešno uporabljen v številnih sektorjih, ukrepi pa so prenosljivi na druge oblike otroškega varstva in druge države.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi