Belgija: Preprečevanje kostno-mišičnih obolenj kot prednostna naloga v nacionalni strategiji in kampanjah za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj
19/03/2020 Vpišite: Študije primerov 10 strani

Belgija: Preprečevanje kostno-mišičnih obolenj kot prednostna naloga v nacionalni strategiji in kampanjah za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj

Keywords:Campaign 2020-2022, Mišično-kostna obolenja

Ta študija primera kaže, da v Belgiji kostno-mišična obolenja prizadenejo več kot polovico delavcev ter da so vse večji vzrok za odsotnost z dela in dolgotrajno invalidnost. Nacionalne politike, strategije in kampanje na področju varnosti in zdravja pri delu priznavajo pomen kostno-mišičnih obolenj in njihovega preprečevanja. Pomemben element pri tem je sodelovanje s strokovnjaki, ki pri oblikovanju politik zavzemajo na dokazih temelječ pristop.

S sprejetim strateškim pristopom proučujejo koristi preprečevanja kostno-mišičnih obolenj za delavce, delodajalce in družbo. Zakonodaja je ciljno usmerjena: opiše se narava problematike in njenih vzrokov (in posledic) ter zagotovijo se informacije in orodja za njeno reševanje.

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi