Umetna inteligenca, napredna robotika in avtomatizacija nalog na delovnem mestu: taksonomija, politike in strategije v Evropi

Keywords:

Umetna inteligenca in robotski sistemi nenehno spreminjajo naša delovna mesta. Razprave o njihovem vplivu na varnost in zdravje pri delu postajajo čedalje pogostejše.

Sistemi, zasnovani na umetni inteligenci, in napredna robotika, ki se uporabljajo za avtomatizacijo delovnih nalog, predstavljajo veliko priložnost in hkrati izziv za varnost in zdravje pri delu, saj prinašajo povsem nova tveganja in koristi.

Pomembno je oblikovati takšne opredelitve pojmov in enotno razumevanje sistemov, zasnovanih na umetni inteligenci, ter napredne robotike, ki jih lahko sprejmejo vsi deležniki. 

V tem poročilu o politiki sta predstavljena taksonomija za aplikacije na delovnem mestu ter koncept varnosti in zdravja pri delu na osnovi pristopa, ki obravnava posamezne naloge. Služilo bo kot podlaga za prihodnja prizadevanja glede strukturiranja in ocenjevanja priložnosti in izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanih s sistemi, zasnovanih na umetni inteligenci, ter napredno robotiko in avtomatizacijo nalog. 

Poročilo vsebuje tudi pregled politik in strategij v zvezi z avtomatizacijo delovnih nalog s pomočjo sistemov, zasnovanih na umetni inteligenci, in napredno robotiko. 

Prenesi in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |