Kmetijstvo in gozdarstvo: gospodarska dejavnost z resnimi izzivi glede varnosti in zdravja pri delu

Keywords:

Kmetijstvo in gozdarstvo je eden najnevarnejših gospodarskih dejavnosti v Evropi, saj se dogajajo številne nezgode z vozili in stroji ter med ravnanjem z živino. Tveganja za varnost in zdravje pri delu prinaša tudi izpostavljenost kemičnim pesticidom, vibracijam, hrupu in stresu.

Kot je pojasnjeno v poročilu o politikah, rešitve niso enostavne. Nove tehnologije in digitalizacija delovnih praks bodo prinesle nekaj izboljšanj za varnost in zdravje pri delu, lahko pa bodo prinesle tudi nove nevarnosti. Za uspešno obravnavo izzivov glede varnosti in zdravja pri delu poročilo priporoča prilagoditev ocene tveganja spreminjajočim se okoliščinam kmetov in gozdarjev, ki so posledica vplivov podnebnih sprememb ali trendov na trgu dela, in obravnavo nezadostnega poročanja o težavah glede varnosti in zdravja pri delu v sektorju.

Prenesiin: Me | bs | de | en | hr | lt | mk | ro | sk | sl | sq | sr | sv |