Informativni bilten: ranljivi delavci in nevarne kemične snovi
18/10/2019 Vpišite: Informativni listi 4 strani

Informativni bilten: ranljivi delavci in nevarne kemične snovi

Keywords:Kampanja 2018-2019, Nevarne snovi, Ženske ter varnost in zdravje pri delu

Informativni bilten vsebuje praktične smernice o pravnih obveznostih in dobri praksi v zvezi z ranljivimi delavci, ki so lahko izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem pri delu. Pomembno je, da se pri oceni tveganja in preventivnih ukrepih upoštevajo skupine delavcev s posebnimi potrebami ali tiste skupine delavcev, ki so lahko posebej ogroženi.

Informativni bilten povzema pravne obveznosti delodajalcev in obravnava posebne skupine, in sicer novozaposlene ali mlade delavce, migrante ali sezonske delavce, delavce z različnimi obolenji, delavke ter zaposlene ženske, ki so noseče ali dojijo. Kaj lahko delodajalci storijo, da bi zaščitili te skupine delavcev pred škodo, ki jo povzroči izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem?

Download in:EN

Dodatne publikacije o tej temi