Novice o varnosti in zdravju pri delu

Source: Gorenje, d.d.

28/05/2020

Slovensko proizvodno podjetje zmanjšalo izpostavljenost delavcev nevarnim snovem

Priznanje za dobro prakso 2018–2019 – pohvaljeni primer

Gorenje, d.d., Velenje, Slovenia, were commended for replacing hazardous substances with less dangerous ones, decreasing the number of chemicals used and reducing exposure in the workplaces.

Slovensko podjetje Gorenje, d.d. iz Velenja prejelo pohvalo, ker je nevarne snovi nadomestilo z manj nevarnimi, s čimer je zmanjšalo število uporabljenih kemikalij in izpostavljenost tem kemikalijam na delovnem mestu.

Podjetje je uporabilo celovit pristop k upravljanju in preučilo možne rešitve za ugotovljene težave. V reševanje težav je poleg vodstva vključilo tudi delavce, njihove predstavnike in skupino strokovnjakov. To je privedlo do uspešnega izvajanja izboljšanih sistemov in procesov ter dokazljivega razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu.

Preberite si študijo primera

Več o prejemnikih priznanj za dobro prakso 2018–2019