Osrednje teme

Razvoj v smeri trajnostnosti, kot je spodbujanje krožnega gospodarstva ali upoštevanje trajnostnega vidika pri sklepanju pogodb, lahko neposredno vpliva na varnost in zdravje pri delu. Da bi zagotovili varne in zdrave delovne pogoje med zeleno preobrazbo Evrope do leta 2040, je treba vidike varnosti in zdravja pri delu dobro vključiti v trajnostne pobude na vseh ustreznih...

Natečaj za priznanja za dobro prakso na področju zdravih delovnih mest, ki ga organiziramo v sodelovanju z našimi nacionalnimi informacijskimi točkami, je namenjen vsem vrstam organizacij po vsej Evropi, ki kažejo inovativne pristope za spodbujanje dobrega počutja delavcev. Primeri dobre prakse naj bi dejavno preprečevali tveganja za varnost in zdravje pri delu, povezana z...

Delo na digitalni platformi vključuje veliko različnih delovnih mest in delavcev, ki se srečujejo z zelo različnimi izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu. Za dopolnitev obstoječih virov za ozaveščanje o tem prednostnem področju kampanje za zdravo delovno okolje agencija EU-OSHA deli: infografiko , s katero na kratko predstavlja dejstva in številke, najpomembnejše...

Morda se zdi privilegij, da delate v varnem okolju in preživljate kakovosten čas s svojo družino toda v Evropski uniji pa ima do tega pravico vsak delavec. Vaše dobro počutje je prednostna naloga EU, od omejitve tedenskega delovnega časa na 48 ur do dovolj prostega časa med delovnikom za počitek in zasebno življenje. To velja tudi za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi...

Digitalizacija spreminja delovna mesta, zato so tehnologije za upravljanje delavcev, ki temeljijo na umetni inteligenci, prednostno področje varnosti in zdravja pri delu . V najnovejšem članku proučujemo povezavo med umetno inteligenco in razvijajočo se dinamiko upravljanja na delovnem mestu, pri čemer na podlagi podatkov o patentih analiziramo tehnologije za upravljanje, ki...

Agencija EU-OSHA je ob mednarodnem dnevu žena 2024 objavila nov dokument za razpravo, ki preučuje razsežnosti spola pri delu na daljavo in ključne izzive, s katerimi se srečujejo ženske. V njem je poudarjen učinek prehoda na delo na daljavo in hibridne modele ter ponazorjeno, kako te spremembe nesorazmerno vplivajo na počutje žensk in njihovo vključevanje na trg dela. Vsebuje...

Sektor zdravstvenega in socialnega varstva, v katerem je v številnih državah EU zaposlenih približno 10 % celotne delovne sile, se sooča s številnimi izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu. Digitalizacija in uvedba platformnega dela sta preoblikovali sektor ter ustvarili nova tveganja in priložnosti za varnost in zdravje pri delu v zvezi s fizičnim in psihosocialnim...

Organizacije iz različnih sektorjev, ki delujejo na vseevropski ravni, so se pridružile kampanji za zdravo delovno okolje za obdobje 2023–2025 kot uradni partnerji kampanje . Ta podjetja in združenja iz javnega ter zasebnega sektorja so ključna pri prizadevanjih za uspešno izvedbo kampanje z dejavnostmi ozaveščanja, sodelovanjem in inovacijami. Pridružujejo se informacijskim...

Anketa je priložnost za deležnike in osebe, ki uporabljajo dokumente in gradivo agencije, da podajo povratne informacije o naši organizaciji in njenih dejavnostih. Vaše povratne informacije nam bodo pomagale usmerjati prizadevanja ter izboljšati ustreznost in uporabnost našega dela. Ker trenutno pripravljamo novo poslovno strategijo, bomo rezultate raziskave uporabili tudi kot...

Obravnava duševnega zdravja, povezanega z delom, je po pandemiji postala še nujnejša. Najnovejše poročilo EU-OSHA vsebuje poglobljeno analizo evropskih raziskav o duševnem zdravju na delovnem mestu, pri čemer so zajeta obdobja pred in med pandemijo ter po njej. Poročilo vključuje podatke iz raziskave OSH Pulse za leto 2022 , v kateri je sodelovalo več kot 27 000 delavcev iz...