Osrednje teme

Namen inšpektoratov za delo je, da naj bi s sistemi sankcioniranja kršitev in standardiziranih ukrepov zagotovili skladnost z zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji. Ti sistemi vključujejo inšpekcijske preglede inšpektorjev za delo na kraju samem, kjer spremljajo in izvajajo nacionalno zakonodajo, ter strategije za preprečevanje nezgod in obolenj na...

Z uvedbo digitalnih sistemov za spremljanje varnosti in zdravja pri delu, kot so aplikacije, kamere in nosljive naprave, so lahko delovna mesta varnejša. Ne glede na to, ali je njihov namen proaktiven (preprečevanje) ali reaktiven (blažitev), je njihov uspeh pogosto odvisen od točnosti informacij, ki jih zbirajo in analizirajo. Prav tako je pomembno, da so delodajalci in...

Predstavljajte si, da lahko katero koli podjetje hitro in enostavno izvede oceno tveganja za varnost in zdravje: novo generično spletno interaktivno orodje za oceno tveganja (OiRA) ponuja to možnost brezplačno. Vsakemu podjetju, ne glede na gospodarsko dejavnost, lahko pomaga izdelati zanesljiv preventivni akcijski načrt za ohranjanje varnega in zdravega delovnega okolja za...

Uporaba orodja za vizualizacijo podatkov barometra o varnosti in zdravju pri delu v Evropi še nikoli ni bila tako enostavna. Glavni kazalniki varnosti in zdravja pri delu so zdaj razdeljeni po „nezgodah, boleznih in dobrem počutju“ ter „delovnih pogojih in preprečevanju“. Novi kazalnik o boleznih, povezanih z delom, ponazarja najnovejše mednarodne ocene učinka dela na glavne...

Ob koncu še enega pestrega in produktivnega leta se najlepše zahvaljujemo nacionalnim informacijskim točkam, partnerjem in prijateljem agencije EU-OSHA za njihovo trdo delo in izjemno predanost našemu skupnemu cilju: izboljšati varnost in zdravje pri delu po vsej Evropi. Veselimo se prihodnjega leta, ko se bo začela kampanja za varno in zdravo delo v digitalni dobi! Agencija EU...

Če iščete informacije o varnosti, povezani z uporabo vozil pri delu, boste v vodniku VeSafe našli veliko pomembnih nasvetov. Gre za spletni priročnik, ki je interaktiven, brezplačen in enostaven za uporabo ter obravnava vprašanja varne vožnje, uporabe vozil na delovnem mestu in dela na cesti ali ob njej. Je plod skupnih prizadevanj agencije EU-OSHA in Evropske komisije ter...

Ob zaključku kampanje za zdravo delovno okolje „Naredimo breme lažje“ 2020-2022 se želi agencija EU-OSHA zahvaliti svoji mreži informacijskih točk in vsem drugim partnerjem kampanje po vsej Evropi, ki so prispevali k njenemu uspehu. Kostno-mišična obolenja prizadenejo milijone delavcev in skupaj smo povečali ozaveščenost o tem, kako jih učinkovito preprečevati in obvladovati...

Vrhunski strokovnjaki in nosilci odločanja so na vrhu kampanje agencije EU-OSHA za zdravo delovno okolje 2022 predstavili pomembne ugotovitve o preprečevanju kostno-mišičnih obolenj, zaradi česar je bil ta dogodek še posebej zanimiv in odmeven. Konferenca, ki je potekala 14. in 15. novembra v Bilbau in je privabila več kot 400 udeležencev, je pokazala, v kolikšni meri je...

Veliko delavcev v EU je potencialno izpostavljenih rakotvornim snovem, ki nastanejo pri različnih procesih in postopkih, zlasti izpušnim plinom, kot so emisije dizelskih motorjev, kremenčev prah, prah trdega lesa in varilni hlapi. In največkrat se tega niti ne zavedajo. Napo in njegovi sodelavci v novem videoposnetku predstavljajo poklice, v katerih je izpostavljenost tem...

„Vsi se želimo počutiti varne...“ Letošnja kampanja, ki poteka pod sloganom Obarvajmo svet oranžno (Orange The World) se bo začela s šestnajstdnevnim aktivizmom proti nasilju na podlagi spola. Cilj kampanje, ki se bo pričela 25. novembra, na mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, je povečati ozaveščenost o različnih oblikah nasilja nad ženskami, in izmenjati znanje o...