Osrednje teme

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Zunanji skelet je nosljiv pripomoček, ki lahko pomaga zmanjšati fizično obremenitev pri delu. Lahko ponudi rešitev, kadar drugi tehnični, organizacijski ali ergonomski ukrepi niso dovolj. Vendar njegova uporaba ostaja omejena. Človeku prijazna oblika in ocena biomehanskih tveganj sta ključna pri zagotavljanju, da se ta pripomoček širše sprejme in uporablja ter spozna njegova učinkovitost pri preprečevanju kostno-mišičnih obolenj.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

V vseh delovnih okoljih v EU je treba zagotoviti pripravljenost na prihodnje izbruhe okužb s covidom-19, vključno s cepljenjem proti sezonski gripi, še zlasti v ključnih sektorjih in poklicih, kot so zdravstveni delavci.

Zmanjšanje bremena, ki ga prinese sezonska gripa, zahteva usklajen odziv z ukrepi v državah članicah za večje ozaveščanje o pomembnosti cepljenja proti njej in preventivnimi ukrepi za omejevanje njenega širjenja.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Ker se približuje uradni začetek nove kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2020–2022, bodo predstavniki evropskih in mednarodnih organizacij na virtualnem partnerskem srečanju izvedeli več informacij o kampanji in prednostih uradnega partnerstva v kampanji.

Na srečanju, ki bo zaradi pandemije covida‑19 potekalo prek spleta, bodo začeli zbirati tudi prijave za partnerstvo. Organizacije, ki postanejo uradni partner kampanje, pridobijo možnost za izmenjavo izkušenj, promocijo dobrih praks in povečanje svoje prepoznavnosti.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Vemo, da poškodbe na delovnem mestu, zdravstvene težave ter primeri s smrtnim izidom povzročajo ogromne gospodarske stroške posameznikom, delodajalcem, vladam in družbi. Kako pa lahko ugotovimo natančno metodo za oceno teh stroškov?

Da bi bolje razumeli gospodarsko breme, smo pod drobnogled vzeli pet držav članic EU, ki za oceno stroškov uporabljajo dva različna pristopa.

18/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Ker umetna inteligenca in napredna robotika postajata sestavni del poklicnega življenja, bodo tovrstne digitalne tehnologije vedno bolj vplivale na varnost in zdravje pri delu.

Naša brošura o raziskavi, povezani z digitalizacijo, je zdaj na voljo v različnih jezikovnih različicah. V njej so predstavljeni izzivi, ki jih digitalizacija prinaša za varnost in zdravje, ter priložnosti, ki jih ta nudi za izboljšanje delovnih razmer.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Zaradi izbruha covida-19 in podnebnih težav, ki zahtevajo nujno ukrepanje na svetovni ravni, je dejavno sodelovanje mladih bistvenega pomena. Prav zato 12. avgusta, na mednarodni dan mladih, obeležujemo vključevanje mladih na vseh ravneh družbe, da se spodbudijo ustrezne pobude za omiljenje trenutnih izzivov.

Agencija EU-OSHA k temu prispeva tako, da vzpostavlja kulturo zdravih delovnih mest, ki so nujna za varnost, pristojnosti na zdravstvenem področju in trajnostno poklicno življenje mladih delavcev.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.

Sestavljeno je iz štirih skupin kazalnikov o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so pristojni organi za varnost in zdravje pri delu, nacionalne strategije, delovni pogoji in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu. Omogoča vizualizacijo in primerjavo podatkov, ustvarjanje grafikonov in prenos poročil o posameznih temah.

Pages

Pages