Osrednje teme

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Zaradi izbruha covida-19 in podnebnih težav, ki zahtevajo nujno ukrepanje na svetovni ravni, je dejavno sodelovanje mladih bistvenega pomena. Prav zato 12. avgusta, na mednarodni dan mladih, obeležujemo vključevanje mladih na vseh ravneh družbe, da se spodbudijo ustrezne pobude za omiljenje trenutnih izzivov.

Agencija EU-OSHA k temu prispeva tako, da vzpostavlja kulturo zdravih delovnih mest, ki so nujna za varnost, pristojnosti na zdravstvenem področju in trajnostno poklicno življenje mladih delavcev.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.

Sestavljeno je iz štirih skupin kazalnikov o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so pristojni organi za varnost in zdravje pri delu, nacionalne strategije, delovni pogoji in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu. Omogoča vizualizacijo in primerjavo podatkov, ustvarjanje grafikonov in prenos poročil o posameznih temah.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policist, receptor in podiater – vsak od njih ima kronično kostno-mišično obolenje – se v študiji o najbolj razširjeni zdravstveni težavi na svetu, ki se pojavlja pri delavcih, pogovarjajo o svojih izkušnjah.

Nastopajo v nizu študij primerov, v katerih ugotavljajo, kako poteka vračanje na delo ali ostajanje na delu, ko ima človek kronično kostno-mišično obolenje, kot so bolečine v hrbtu, vratu, rokah ali nogah. Poročilo, ki analizira študije, poudarja, da je treba na dragocene delavce s kostno-mišičnimi obolenji še naprej gledati kot „na kapital, ne težave“.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Novo poročilo, ki navaja povzetek izsledkov večjega projekta agencije EU-OSHA, je namenjeno osveščanju o izpostavljenosti biološkim dejavnikom na delovnem mestu in zagotavljanju ključnih informacij za oblikovalce politike.

Izpostavljenost biološkim dejavnikom na delovnem mestu je povezana s številnimi zdravstvenimi težavami, vključno z nalezljivimi boleznimi in alergijami. Čeprav ti dejavniki vplivajo na številne poklice, je na splošno ozaveščenost o tej težavi pomanjkljiva.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Izziv staranja in zmanjševanja delovne sile za Evropo ni nov. Pričakuje se, da bodo do leta 2030 delavci, stari od 55 do 64 let, predstavljali 30 % ali več delovne sile. Hkrati veliko delavcev zapusti trg dela preden dosežejo upokojitveno starost.

Trajnostne rešitve za zagotovitev varnih, zdravih in pravičnih pogojev od začetka delovnega življenja osebe so ključnega pomena za zaustavitev tega negativnega procesa in dolgoročno izboljšanje produktivnosti.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Ne glede na to ali ste strokovni delavec s področja varnosti in zdravja pri delu, raziskovalec ali ste samo navdušeni nad najnovejšimi dogodki, politikami EU in prizadevanji na področju varnosti in zdravja pri delu, je naše glasilo najboljši vir informacij.

Zagotavlja najnovejše informacije o ključnih dogodkih na področju varnosti in zdravja pri delu po svetu ter o vodilnih dejavnostih agencije EU-OSHA na področju ozaveščanja in raziskovalnih projektov, ki so zasnovane tako, da postanejo delovna mesta varnejša in bolj zdrava za vse.

Pages

Pages