Osrednje teme

01/07/2020

Nemčija bo do 31. decembra 2020 predsedovala enemu najpomembnejših organov odločanja EU. Predsedovanje prevzema od Hrvaške in je prva v novi 18-mesečni trojki predsedstva, s Portugalsko in Slovenijo.

Nemško predsedovanje si prizadeva za boj proti koronavirusu in reševanje gospodarskih posledic pandemije, ne da bi pri tem zanemarilo druga pomembna vprašanja, s katerimi se sooča EU. Splošni cilj je zagotoviti, da bo Evropa iz krize izšla močnejša in odpornejša kot kdaj koli prej.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fizično zahtevno delo, kot je na primer ravnanje z bolniki, je pomemben dejavnik tveganja za kostno-mišična obolenja, ki so med zdravstvenimi delavci zelo razširjen vir zaskrbljenosti, bolečine v hrbtu in bolečine v zgornjih okončinah pa so težave, o katerih pogosto poročajo. Kako se spopasti s problemom kostno-mišičnih obolenj v tem sektorju?

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Širitev svetovne trgovine v zadnjih desetletjih je povzročila rast mednarodnih odnosov dobave. Temu je pogosto pridružen tudi trend v državah članicah, da storitve dobave oddajo v zunanje izvajanje.

V dokumentu za razpravo so opisani izzivi in priložnosti za varnost in zdravje na delovnem mestu, ki jih bodo prinesle nedavne in prihodnje spremembe v odnosih v dobavni verigi. Avtorji podajajo primere dobre prakse in razpravljajo o tem, kako naprej.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Novo poročilo povzema izsledke večletnega projekta agencije EU-OSHA, v okviru katerega so bile proučene raziskave, politike in praksa na področju preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj in katerega namen je podpreti razvoj strategij za reševanje te pereče problematike, ki ogroža varnost in zdravje delavcev v Evropi.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Najnovejši podatki zadnje evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), ki je bila izvedena leta 2019, so bili dodani v naše orodje za vizualizacijo podatkov ESENER.

Prvič je tako mogoče primerjati rezultate raziskav ESENER iz leta 2019 s podatki za leto 2014 na evropski in nacionalni ravni po gospodarskih dejavnostih ali velikosti podjetij.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Pametna osebna varovalna oprema (OVO) zaradi izboljšanih materialov ali elektronskih komponent obljublja višjo raven varnosti in udobja na delovnem mestu. Če pa jo bomo želeli uspešno uvesti na delovnih mestih po vsej Evropi, bomo morali premagati določene ovire. V novem dokumentu za razpravo so bile proučene možnosti, ki so se s tem pojavile, in tveganja, ki jih prinašajo te nove tehnologije.

Čeprav je treba organizacijske in kolektivne varnostne ukrepe vedno prednostno razvrstiti, postaja uporaba osebne varovalne opreme pametna izbira.

01/06/2020

© EU-OSHA

Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.

Sestavljeno je iz štirih skupin kazalnikov o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so pristojni organi za varnost in zdravje pri delu, nacionalne strategije, delovni pogoji in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu. Omogoča vizualizacijo in primerjavo podatkov, ustvarjanje grafikonov in prenos poročil o posameznih temah.

Pages

Pages