Osrednje teme

21/10/2019

Agencija EU-OSHA je ponovno združila moči s svojimi partnerji pri organizaciji številnih dogodkov in dejavnosti na področju ozaveščanja, ki bodo potekali med 21. in 25. oktobrom po vsej Evropi.

Letošnji evropski teden varnosti in zdravja pri delu je ponovno osredotočen na osrednjo tematiko trenutne kampanje za zdravo delovno okolje – varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnih mestih.

09/10/2019

Pri določenih skupinah delavcev obstaja večje tveganje izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu kot pri drugih. Eden od razlogov je lahko dejstvo, da so ti delavci neizkušeni, neobveščeni ali telesno bolj ranljivi. Drugi razlogi so, da ti pogosto menjajo službo, delajo v gospodarskih panogah, v katerih je ozaveščenost slaba, ali so bolj ali drugače fiziološko občutljivi.

07/10/2019

Učinkovita komunikacija s ciljnim občinstvom je ključnega pomena za dejavnosti ozaveščanja agencije EU-OSHA. Agencija EU-OSHA je z inovativnim pristopom k uporabi interneta in družbenih omrežij lahko razvila in razširila nova orodja, s katerimi lahko učinkovito doseže vsakogar, ki ga zadevata varnost in zdravje pri delu.

Preberite novi članek v katerem boste izvedeli več o tem, kako je agencija EU-OSHA okrepila svojo prisotnost na spletu.

03/10/2019

Agencija EU-OSHA bo skupaj s svojimi najbolj dejavnimi partnerji in podporniki 12. in 13. novembra v Bilbau obeležila uspešen zaključek kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki je potekala v letih 2018 in 2019.

To bo zadnja priložnost v okviru te kampanje, da bodo lahko vodilni evropski strokovnjaki in nosilci odločanja izmenjali izkušnje in predstavili dobre prakse pri spodbujanju preprečevanja izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem pri delu ter varnemu ravnanju z njimi.

30/09/2019

Agencija EU‑OSHA bo 21. oktobra skupaj s partnerji odprla Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, da bi spodbudila sodelovalno in dejavno varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Teden kot glavni dogodek v okviru trenutne Kampanje za zdravo delovno okolje navdihuje na stotine dogodkov po vsej Evropi, kot so predvajanja filmov, medijski dogodki, konference, razstave, tekmovanja in izobraževanja.

26/09/2019

Raznolikost jezikov ima pomembno vlogo v evropskem kulturnem prostoru in ustvarja večjezično sodelovanje po vsej celini. Za praznovanje jezikovne raznolikosti je bil 26. september razglašen za evropski dan jezikov.

Večjezičnost je temeljni del prizadevanj agencije EU-OSHA za spodbujanje varnih in zdravih delovnih mest v Evropi. Agencija EU-OSHA zagotavlja z nizom svojih publikacij in nagrajenim spletiščem svojemu občinstvu po vsem svetu ključne informacije v 25 jezikih. 

Pages

Pages